سمین

فرآیند برنامه ریزی در بازاریابی و چهار گام جهت کسب موفقیت

فرآیند برنامه ریزی در بازاریابی و چهار گام جهت کسب موفقیت

هر شرکت،کالا و خدماتی نیازمند برنامه ی بازاریابی صحیح جهت کسب موفقیت است. می توان اظهارنمود که چه در فعالیت صنعتی و چه تجاری، استراتژی ها و اصول راهنمایی یکسان می باشند. این برنامه می بایست که به گونه ای باشد که شرکت نقشه ای جامع در انتخاب هدف ازاریابی مشخص و کسب رضایت مشتریان داشته باشد.

ارتقا و مدیریت برنامه تجاری می بایست که به گونه ای استوار و اصولی باشد که بتوان با اجرای آن و انجام چهارگام، دست آوردهای بیشتر و همچنین موفقیت روز افزون کسب نمود.برای دانستن این 4 گام با آقای تبلیغات همراه باشید.


1-    هدف و انتخاب مقصد

همانند تاریخ شروع پروژه می بایست که تاریخی را جهت به اتمام رساندن پروژه معین نمود. این امر که بتوان برنامه های آتی را پیش بینی نمود و تاریخ اتمام آنها را مشخص کرد، تاثیر بسیاری بر ارتقا برندتان می گذارد. به هنگام انتخاب هدف این سوالها را در ذهن داشته باشید.

1.     خواستار کسب چه دست آوردهایی می باشید؟

2.     برنامه بازاریابی که تهیه نموده اید ، چه تاثیری بر کسب آن دست آوردها دارد؟

3.     مخاطب مورد نظرتان چه کسانی می باشند؟

4.     آیا قصد کسب سود مضاعف را دارید؟

از آنجایی که فرآیند برنامه ریزی باید محدود به بخش بازاریابی شرکت باشد،می توان از تجارب سهامداران سازمان نیز استفاده نمود. به علاوه، می توان افرادی را از خارج سازمان بکار گرفت تا در این امر یاریتان کنند.

مدیران ارشد، ایده های بسیاری در ذهن دارند ولی تجارب و دید وسیع کارکنانی که با مدیران میانی در ارتباطند بیشتر می باشد، از اطلاعات و آگاهی بیشتری بر خوردارند.

علاوه بر این، امروزه اکثر سازمان ها از متد SMART  ( نمونه، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، واقع گرایانه و زمان ویژه) بهره مند می گردند. پس از جمع آوری اهدافSMART، استفاده و مقایسه این اهداف به همراه دید وسیع و تجارب امری دشوار نخواهد بود.


2. آزمایش و بررسی وضعیت موجود

پیش از آنکه اهداف آتی خود را برنامه ریزی کنید، ابتدا اهداف و دستآوردهای سابق خود را بررسی کنید. این امر کارآیی بیشتری دارد و می توان جهت انتخاب صحیح اهداف آتی از آن ها بهره مند شد. ابتدا تیمی را تشکیل داده و از متد SWOT (توانایی ها، ضعف ها، فرصتها و تهدیدات) جهت بررسی وضعیت موجود استفاده نمایید.

می توان اظهار داشت که این امر موجب بررسی نحوه و احتمال دست یابی اهداف می گردد. در صورتی که اهداف دست یافتنی نباشند می بایست که از نو اهداف را ارزش گذاری نمود و جهت کشف استراتژی های موثر در کسب مزیت رقابتی کوشید.

علاوه بر این، بررسی عوامل خارجی همچون فضای سیاسی، رقابتی، وضعیت اقتصادی و فن آوری تاثیر بسزایی بر فرصتهای بازریابی دارد.

با ظهور تکنولوژی، درب های بسیاری به روی بازاریابی ایمیلی و رسانه های اجتماعی گشوده می شود. برای مثال، از زمان ظهور تلفن های همراه ، سایت ها می بایست که به گونه ای طراحی شوند که در تلفن های همراه راحتتر نمایش داده شوند و همچنین بازاریابی باید به گونه ای تغییر کند که در راستای تغییدات نوین تکنولوژی عمل کند.


3. نگارش برنامه و استراتژی

تعداد صفحات مهم نمی باشد، چرا که برنامه بازاریابی باید در راستای شناخت مشتریان و چگونگی تهیه محصولات عمل کند. به علاوه، استراتژی هایی که انتخاب می کنید باید همسوی استراتژی های کاربردی شرکت باشند و انعطاف پذیری آن در نظر گرفته شود. به علاوه، به هنگام برنامه ریزی، بازاریابان باید بر چهار اصل مهم کالا، محل، قیمت و توسعه تمرکز داشته باشند.

همان طور که در متن فوق ذکر شد، انتخاب مخاطب بازاریابی یکی ازمهمترین مرحله ها در انجام بازاریابی است. به علاوه، پس از انتخاب مخاطب مورد نظر باید برنامه ای را جهت شناسایی روش های کاربردی در ترکیب ابزار مرتبط کالا، توسعه، قیمت و توزیع تنظیم نمود.

فهرست استاندارد برنامه ریزی عبارت است از:

-         چکیده اجرایی

-         اهدلف بازاریابی

-         تجزیه و تحلیل داخلی SWOT

-         عوامل خارجی

-         عملکرد بازاریابی کنونی

-         استراتژی های بازاریابی (اهداف)

-         پیاده سازی

-         سازمان بازاریابی و تخصص مسئولیت

-         ارزیابی و نظارت پروتکل

 

4.     اجرا و مدیریت برنامه

حال که در این مرحله برنامه آماده می باشد، باید آن را عملی نمود و به اجرا در آورد. مراحلی که خلاصه و برنامه ریزی شده اند باید جهت انتخاب اهداف در نظر گرفته شوند. در طی انجام مراحل پیاده سازی،  مدیران برنامه ریزی و بازاریابی می بایست که به ارزیابی و ارائه بازخورد بپردازند تا بررسی فرصتها و ریسکهای احتمالی را به خوبی به انجام برسانند.

 

با توجه به موارد فوق  و چهار مرحله ذکر شده می توان فرآیند برنامه ریزی بازاریابی صحیحی را به دنبال گرفت.

تهیه و ترجمه واحد دیتای سمین
مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

آقای تبلیغات
آقای تبلیغ
samin.co

کلیه حقوق برای سمین محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع  مجاز است .
Top